22. VD Lipno II – zajištění bezpečnosti vodního díla při povodních

Posouzením bezpečnosti vodního díla bylo zjištěno, že VD Lipno II na řece Vltavě nevyhovuje požadavkům na bezpečnost při povodních ve smyslu TNV současně platných předpisů. Z toho důvodu byl navržen soubor opatření pro dosažení vyšší mezní bezpečné hladiny. Stávající konstrukce vlnolamu na koruně zemních částí hráze byla odstraněna, do jádrového těsnění byla vetknuta ocelová štětová stěna, na korunu štětové stěny je vodotěsně nasazena nová železobetonová konstrukce vlnolamu. Tím je propojeno jádrové těsnění hráze s konstrukcí vlnolamu. Podhrází v pravé části je zajištěno proti vzniku výmolů při převádění extrémních průtoků ocelovou štětovou stěnou zaberaněnou do úrovně skalního podloží, doplněnou kotvením a těžkým kamenným záhozem.
Náklad stavby: 16 mil. Kč

 

Lipno II   Lipno II