20. Zkapacitnění toku Cehnice

Byla provedena úprava a zkapacitnění průtočného profilu toku Cehnického potoka v intravilánu obce Cehnice. Stavební úpravy vytvořily v jednotlivých úsecích lichoběžníkové koryto opevněné kamennou dlažbou do betonu, obdélníkové koryto s opěrnými kamennými zdmi, lichoběžníkové koryto opevněné kamenným záhozem. Dno stabilizováno příčnými prahy, rekonstruováno stávající vyhovující opevnění. Délka úpravy 610 metrů. Provedenou úpravou bylo koryto zkapacitněno na Q20 - Q50.
Náklad stavby 11 mil. Kč

obr. 1