19. Zkapacitnění toku - Bolešiny

Obsahem stavby je zkapacitnění koryta pravobřežního přítoku Točnického potoka v obci Bolešiny z původní kapacity Q2 až Q5 na kapacitu Q50. Část úpravy v délce 438 m je provedena jako zatrubněný profil o průměru 1 100 až 1 400 mm, část úpravy v délce 47 m je ve formě otevřeného profilu.
Náklad stavby 13 mil. Kč

obr. 1