18. Zkapacitnění toku - Nýrsko

Obsahem stavby je zkapacitnění koryta Žížnětického potoka v městě Nýrsko z původní kapacity Q2 až Q5 na kapacitu Q100. Příčný profil koryta v upravené části je částečně obdélníkový v místech opěrné zdi, částečně lichoběžníkový. Svahy koryta jsou opevněny dlažbou z lomového kamene. Celková délka úpravy je 485 m.
Náklad stavby 7 mil. Kč

obr. 1

obr. 2