17. Zkapacitnění toku a ochranné hráze Olešenského potoka

Obsahem stavby je zkapacitnění koryta Olešenského potoka a výstavba protipovodňové hrázky v lokalitách obce Chouzovy, Želčany, Olešná a Nezvěstice. Stavbou dojde ke zvýšení ochrany území z původní míry Q5 až Q10 na Q100. Koryto toku lichoběžníkového profilu je opevněno kamennou rovnaninou, místně jsou oboustranné nebo jednostranné zdi. Celková délka úpravy koryta je 82 m, délka protipovodňových hrází je 450 m.
Náklad stavby 7 mil. Kč

obr. 1

obr. 2