16. Zkapacitnění toku Chocenice

Obsahem stavby je zkapacitnění koryta toku Chocenice v obci Chocenice a to ze stávající kapacity Q2 až Q5 na kapacitu Q50. Příčný profil koryta v upravené části je částečně obdélníkový v místech opěrné zdi, částečně lichoběžníkový. Svahy koryta jsou opevněny dlažbou z lomového kamene. Celková délka úpravy je 402 m.
Náklad stavby 6 mil. Kč

obr. 1

obr. 2