15. Zkapacitnění toku - Olešník

Obsahem stavby je zkapacitnění a stabilizace průtočného profilu koryta bezejmenného vodního toku levobřežního přítoku Olešnického potoka v zastavěném území obce Olešník. Délka úpravy 417 metrů, příčný obdélníkový profil se šířkou ve dně 2,0 metry, břehy koryta jsou provedeny jako betonové opěrné zdi s kamenným obkladem, na korunách betonové římsy, dno koryta je opevněno dlažbou z lomového kamene do betonu. Součástí stavby je ocelové zábradlí (řetěz) na pravém břehu. Provedenou úpravou bylo koryto zkapacitněno na provedení Q50.
Náklad stavby 6 mil.

obr. 1