14. Zkapacitnění pravostranného přítoku č.4 Krupského potoka

Obsahem stavby je zkapacitnění a stabilizace koryta pravostranného přítoku Krupského potoka v intravilánu obce Horní Krupá spočívající v úpravě toku v délce 657 m, zpevnění dna a břehů kamenným záhozem, vybudování 12 příčných prahů a 3 jízků. Součástí stavby jsou rovněž 3 nové propustky.
Náklad stavby 3 mil. Kč

obr. 1