13. PPO Domažlice – zkapacitnění Zubřiny

Obsahem stavby je zkapacitnění toku Zubřina v centru Domažlic v délce 265 m zahrnující výstavbu nových opěrných zdí, úpravu stávajících zdí a přestavbu mostu. S ohledem na stávající zástavbu je navrženo koryto o průběžné šířce min. 5 m mezi oboustrannými obdélníkovými zdmi o průměrné výšce zdí 1,5 m. Koryto se v některých místech rozšiřuje do prostoru zahrad rodinných domů, vykoupených od soukromých vlastníků. Nová úprava je navržena na ochranu mezi Q10 až Q20. Úpravu nelze z technického hlediska navrhnout na vyšší ochranu. Součástí stavby je i přestavba mostu v horní části úpravy s dostatečně kapacitním průtočným profilem.
Náklad stavby 20 mil. Kč

obr. 1

obr. 2