10. Vodní dílo Dráteník – zabezpečení VD před účinky velkých vod

Obsahem stavby jsou úpravy hráze VD Dráteník na Červeném potoce včetně výstavby nového sdruženého objektu s cílem zajistit bezpečný průchod kontrolní povodně Q1000 přes vodní dílo. Původní bezpečnostní přeliv byl zachován a v rámci nového sdruženého objektu věžového typu v nádrži byl vybudován nový bezpečnostní přeliv. Součástí sdruženého objektu jsou rovněž dvě nové spodní výpusti DN 500. Na koruně hráze byl vybudován nový vlnolam. Součástí stavby je i nová přístupová komunikace z pravého břehu.
Náklad stavby 55 mil. Kč

obr. 1

obr. 2