1. Rozdělovací objekt Novořecké splavy

K rozdělování průtoků Lužnice do Nové řeky a do Staré řeky vybudoval v 16. století Jakub Krčín pod obcí Majdalena rozdělovací objekt, který je tvořen dvěma jezy vzájemně oddělenými ostrovem. Jezy s názvem Splav a Jemčina a souhrnným názvem Novořecké splavy umožňují zásobování rybníka Rožmberk potřebným množstvím vody Starou řekou a současně umožňují odvádět přebytečné povodňové průtoky mimo rybník Novou řekou do Nežárky. Při hladině v Nové řece 0,5 m pod korunou rekonstruovaných hrází proteče Novou řekou 125 m3/s. Při současně udávané hodnotě kulminačního průtoku stoleté povodně 310 m3/s musí být Novořecké splavy schopné převést při této kótě hladiny do Staré řeky průtok 185 m3/s. Obdobně při tisícileté povodni s kulminačním průtokem 597 m3/s, kdy nesmí být Novořecké hráze ještě přelity, je Nová řeka schopna převést 190 m3/s a zbytek 407 m3/s musí být Novořeckými splavy převeden do Staré řeky. Na tyto průtočné kapacity jsou Novořecké splavy v současné době přestavěny. Pro zkapacitnění Novořeckých splavů byly oba původní jezy odstraněny, jez Splav byl rozšířen z původní šířky 9,1m na světlost 15 m a v prostoru jezu Jemčina místo jednoho pole o světlosti 9,5m byla zřízena dvě jezová pole – každé o světlosti 15 m Současně je sjednocena kóta pevného prahu u všech tří polí a sjednocena hradící výška pohyblivých jezových uzávěrů na 1,95 m. Všechna tři jezová pole jsou hrazena ocelovými klapkami. Součástí stavby jsou i další objekty – přemostění jezových otvorů, rybí přechod, měrný profil ve Staré řece atd. Výsledné řešení, které zachovává ostrov mezi jezem Splav a jezem Jemčina, bylo vybráno po zpracování vizualizace variantních řešení a představuje nejmenší zásah do vzhledu této exponované oblasti.
Náklad stavby 94 mil. Kč

obr. 1

obr. 2