7. Český Krumlov – úprava koryta a prohrábky Vltavy v ř.km 281,514 – 282,432 a 282,517 – 282,772

Účelem stavby je zvýšení průtočné kapacity koryta Vltavy v daném úseku. Zvětšení průtočnosti bylo dosaženo zejména prohrábkou a rozšířením koryta Vltavy. Koryto je navrženo jako složené, kdy v rámci celkového lichoběžníkového tvaru je v místě proudnice navržen asymetrický V-profil s hloubkou 0,3 m v nejnižším místě. Tímto řešením je splněn požadavek zachovat sjízdnost Vltavy pro vodáky i při Q330d. V místech, kde dochází prohrábkou k rozšíření koryta Vltavy, je provedeno nové opevnění břehů. Podél nově opevněných břehů je navržena účelová komunikace pro správu toku, správu inženýrských sítí a složky integrovaného záchranného systému. Komunikace má světlou šířku 3,0 m se štěrkovým povrchem. V rámci prohrábky a rozšíření koryta byla rovněž provedena nová kanalizační shybka, nový brod pro obsluhu kanalizace a přeložka kanalizace u pivovaru. Stavba je specifická svým umístěním v centru městské památkové rezervace chráněné UNESCO. Stavbou prochází nejfrekventovanější vodácká turistická trasa v ČR.
Náklad stavby 88 mil. Kč

obr. 1

obr. 2