Přehled staveb protipovodňových opatření

Účelem stavby je ochrana části obce Dýšina před povodňovým průtokem Q100 a to výstavbou levobřežní zemní hráze podél Klabavy v úseku délky1,279 km. Součástí stavby je speciální hrazení prostupu hrází v místě brodu a hradící objekty se stavidly na mlýnském náhonu.

Náklad stavby 26 mil. Kč

obr. 1