25. Protipovodňová ochrana města Veltrusy

Na pravém břehu Vltavy v katastru města Veltrusy jsou provedeny protipovodňové železobetonové zdi a protipovodňová zemní hráz s celkovou délkou 1,3 km. Jejich účelem je ochránit část intravilánu města proti dynamickému účinku povodně do průtoku Q20, kdy již bude tato lokalita částečně zatopena zpětným vzdutím z dolních partií. Absolutní ochrana území je na Q10.
Náklad stavby 27 mil. Kč

obr. 1