AKTUALIZACE PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE

 

Úvod

I. Charakteristiky dílčího povodí

II. Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod

III. Monitoring a hodnocení stavu

IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí

V. Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny

VI. Opatření k dosažení cílů

VII. Ekonomické údaje

VIII. Doplňující údajeOptimalizovano pro Microsoft Edge a Adobe Reader

Stáhněte si Adobe Reader