Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.02.2024 10:42
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.02.2024 10:43:29
VD Orlík
Tok: Vltava
Koruna hráze: 361,10 [m n.m.]
Kóta přelivu: 345,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 353,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 349,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 329,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.02.2024 10:30 337,72 0,00
23.02.2024 10:20 337,72 0,00
23.02.2024 10:10 337,72 0,00
23.02.2024 10:00 337,71 0,00
23.02.2024 09:00 337,69 80,84
23.02.2024 08:00 337,70 99,61
23.02.2024 07:00 337,69 34,47
23.02.2024 06:00 337,68 0,00
23.02.2024 05:00 337,65 0,00
23.02.2024 04:00 337,64 0,00
23.02.2024 03:00 337,61 0,00
23.02.2024 02:00 337,59 0,00
23.02.2024 01:00 337,56 0,00
23.02.2024 00:00 337,54 0,00
22.02.2024 23:00 337,51 0,00
22.02.2024 22:00 337,49 0,00
22.02.2024 21:00 337,47 352,46
22.02.2024 20:00 337,55 433,35
22.02.2024 19:00 337,63 453,35
22.02.2024 18:00 337,72 413,21
22.02.2024 17:00 337,78 422,36
22.02.2024 16:00 337,84 109,22
22.02.2024 15:00 337,82 0,00
22.02.2024 14:00 337,80 0,00
22.02.2024 13:00 337,78 0,00
22.02.2024 12:00 337,75 0,00
22.02.2024 11:00 337,73 0,00
22.02.2024 07:00 337,78 62,56
21.02.2024 07:00 337,66 120,66
20.02.2024 07:00 338,01 269,50
19.02.2024 07:00 338,57 430,30
18.02.2024 07:00 338,36 0,00
17.02.2024 07:00 338,04 43,30
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018