Jakost vody nádrž VD Slapy
Výběr podle datumu   Výběr podle parametru

Datum:
Parametr:
teplota vody
pH
nasycení kyslíkem [%]
rozpuštěný kyslík
konduktivita
chlorofyl a etanol
amoniakální dusík
dusičnanový dusík
fosfor celkový
absorbance
železo celkové
mangan celkový
termotolerantní koliformní bakterie
vodní květ vizuálně
průhlednost
Horizontální zobrazení

Podélný profil nádrže