Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.10.2021 03:44
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.10.2021 03:44:04
VD Švihov (Želivka)
Tok: Želivka
Koruna hráze: 381,70 [m n.m.]
Kóta přelivu: 377,00 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 379,80 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 377,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 343,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.10.2021 03:40 376,44
23.10.2021 03:30 376,45 1,38
23.10.2021 03:20 376,45 1,38
23.10.2021 03:10 376,44 1,40
23.10.2021 03:00 376,44 1,40
23.10.2021 02:00 376,44 1,38
23.10.2021 01:00 376,45 1,38
23.10.2021 00:00 376,45
22.10.2021 23:00 376,45 1,38
22.10.2021 22:00 376,44 1,40
22.10.2021 21:00 376,44 1,38
22.10.2021 20:00 376,45 1,36
22.10.2021 19:00 376,44 1,38
22.10.2021 18:00 376,45 1,38
22.10.2021 17:00 376,45 1,38
22.10.2021 16:00 376,45 1,38
22.10.2021 15:00 376,44 1,38
22.10.2021 14:00 376,45 1,38
22.10.2021 13:00 376,45 1,36
22.10.2021 12:00 376,45 1,36
22.10.2021 11:00 376,45 1,36
22.10.2021 10:00 376,45 1,36
22.10.2021 09:00 376,45 1,36
22.10.2021 08:00 376,45 1,36
22.10.2021 07:00 376,45
22.10.2021 06:00 376,45
22.10.2021 05:00 376,45
22.10.2021 04:00 376,45
21.10.2021 07:00 376,46
20.10.2021 07:00 376,47 1,00
19.10.2021 07:00 376,47 0,99
18.10.2021 07:00 376,47 1,00
17.10.2021 07:00 376,48 0,99
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018