Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.04.2024 00:20
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.04.2024 00:21:38
VD Švihov (Želivka)
Tok: Želivka
Koruna hráze: 381,70 [m n.m.]
Kóta přelivu: 377,00 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 379,80 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 377,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 343,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.04.2024 00:00 376,92 1,41
22.04.2024 23:00 376,92 1,39
22.04.2024 22:00 376,92 1,39
22.04.2024 21:00 376,92 1,39
22.04.2024 20:00 376,92 1,41
22.04.2024 19:00 376,92 1,41
22.04.2024 18:00 376,92 1,41
22.04.2024 17:00 376,92 1,41
22.04.2024 16:00 376,92 1,41
22.04.2024 15:00 376,92 1,41
22.04.2024 14:00 376,92 1,41
22.04.2024 13:00 376,92 1,41
22.04.2024 12:00 376,92 1,39
22.04.2024 11:00 376,92 1,41
22.04.2024 10:00 376,92 1,39
22.04.2024 09:00 376,92 1,39
22.04.2024 08:00 376,92 1,39
22.04.2024 07:00 376,92 1,39
22.04.2024 06:00 376,92 1,39
22.04.2024 05:00 376,92 1,39
22.04.2024 04:00 376,92 1,39
22.04.2024 03:00 376,92 1,39
22.04.2024 02:00 376,92 1,39
22.04.2024 01:00 376,91 1,41
21.04.2024 07:00 376,91 1,39
20.04.2024 07:00 376,90 0,96
19.04.2024 07:00 376,89 1,36
18.04.2024 07:00 376,90 1,37
17.04.2024 07:00 376,90 0,96
16.04.2024 07:00 376,89 0,94
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018