Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 15.10.2021 23:28
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 15.10.2021 23:28:31
VD Vrané
Tok: Vltava
Koruna hráze: 203,60 [m n.m.]
Kóta přelivu:
Maximální retenční hladina: 200,10 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 200,10 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 199,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
15.10.2021 23:20 199,89 85,18
15.10.2021 23:10 199,89 85,16
15.10.2021 23:00 199,91 85,25
15.10.2021 22:00 199,92 85,26
15.10.2021 21:00 199,89 85,49
15.10.2021 20:00 199,79 85,40
15.10.2021 19:00 199,67 85,15
15.10.2021 18:00 199,55 84,87
15.10.2021 17:00 199,52 79,76
15.10.2021 16:00 199,62 79,72
15.10.2021 15:00 199,72 79,60
15.10.2021 14:00 199,83 79,71
15.10.2021 13:00 199,90 79,92
15.10.2021 12:00 199,96 80,35
15.10.2021 11:00 199,87 85,31
15.10.2021 10:00 199,76 85,11
15.10.2021 09:00 199,63 80,42
15.10.2021 08:00 199,49 80,34
15.10.2021 07:00 199,35 80,01
15.10.2021 06:00 199,32 79,59
15.10.2021 05:00 199,43 79,63
15.10.2021 04:00 199,54 79,54
15.10.2021 03:00 199,65 79,70
15.10.2021 02:00 199,74 79,76
15.10.2021 01:00 199,84 79,76
15.10.2021 00:00 199,92 80,14
14.10.2021 07:00 199,55 81,97
13.10.2021 07:00 199,43 79,95
12.10.2021 07:00 199,53 80,33
11.10.2021 07:00 199,64 69,32
10.10.2021 07:00 199,76 59,90
09.10.2021 07:00 199,76 79,72
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018