Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.04.2024 01:05
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.04.2024 01:06:09
VD Štěchovice
Tok: Vltava
Koruna hráze: 220,80 [m n.m.]
Kóta přelivu: 214,45 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 219,40 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 219,40 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 215,80 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.04.2024 01:00 216,37 0,00
23.04.2024 00:00 216,40
22.04.2024 23:00 216,62
22.04.2024 22:00 216,92 74,99
22.04.2024 21:00 216,87 75,00
22.04.2024 20:00 216,88 75,00
22.04.2024 19:00 216,86 75,00
22.04.2024 18:00 216,78 30,22
22.04.2024 17:00 216,44 0,00
22.04.2024 16:00 216,45 0,00
22.04.2024 15:00 216,46 0,00
22.04.2024 14:00 216,46 0,00
22.04.2024 13:00 216,47 0,00
22.04.2024 12:00 216,48 0,00
22.04.2024 11:00 217,59 149,74
22.04.2024 10:00 217,59
22.04.2024 09:00 217,59
22.04.2024 08:00 217,59
22.04.2024 07:00 217,59
22.04.2024 06:00 217,59
22.04.2024 05:00 217,59
22.04.2024 04:00 217,59
22.04.2024 03:00 217,59
22.04.2024 02:00 217,59
21.04.2024 07:00 217,59
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018