Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.10.2021 04:13
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.10.2021 04:13:47
VD Štěchovice
Tok: Vltava
Koruna hráze: 220,80 [m n.m.]
Kóta přelivu: 214,45 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 219,40 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 219,40 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 215,80 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.10.2021 04:10 216,64 119,35
23.10.2021 04:00 216,63 101,48
23.10.2021 03:00 216,60 84,45
23.10.2021 02:00 216,73 139,92
23.10.2021 01:00 216,70 139,91
23.10.2021 00:00 216,45 115,38
22.10.2021 23:00 216,83 158,76
22.10.2021 22:00 217,22 83,75
22.10.2021 21:00 217,21 118,88
22.10.2021 20:00 217,01 119,08
22.10.2021 19:00 216,67 150,03
22.10.2021 18:00 216,46 135,30
22.10.2021 17:00 216,17 110,14
22.10.2021 16:00 216,63 77,94
22.10.2021 15:00 216,84 24,42
22.10.2021 14:00 216,93 50,42
22.10.2021 13:00 217,18 119,02
22.10.2021 12:00 217,66 159,86
22.10.2021 11:00 218,26 159,86
22.10.2021 10:00 218,22 159,76
22.10.2021 09:00 218,28 159,92
22.10.2021 08:00 218,12 159,79
22.10.2021 07:00 217,98 159,96
22.10.2021 06:00 217,84 131,41
22.10.2021 05:00 218,14 23,46
21.10.2021 07:00 218,73 150,08
20.10.2021 07:00 218,31 159,91
19.10.2021 07:00 218,20 110,22
18.10.2021 07:00 217,01 159,61
17.10.2021 07:00 217,33 64,55
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018