Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 14.07.2024 00:11
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 14.07.2024 00:11:29
VD Slapy
Tok: Vltava
Koruna hráze: 279,20 [m n.m.]
Kóta přelivu: 262,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 270,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 270,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 246,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
14.07.2024 00:00 269,80 26,90
13.07.2024 23:00 269,79 224,35
13.07.2024 22:00 269,85 182,54
13.07.2024 21:00 269,89 47,04
13.07.2024 20:00 269,89 0,00
13.07.2024 19:00 269,89 0,00
13.07.2024 18:00 269,89 0,00
13.07.2024 17:00 269,89 0,00
13.07.2024 16:00 269,89 0,00
13.07.2024 15:00 269,89 0,00
13.07.2024 14:00 269,89 0,00
13.07.2024 13:00 269,89 0,00
13.07.2024 12:00 269,89 0,00
13.07.2024 11:00 269,89 0,00
13.07.2024 10:00 269,89 0,00
13.07.2024 09:00 269,88 0,00
13.07.2024 08:00 269,89 0,00
13.07.2024 07:00 269,88 0,00
13.07.2024 06:00 269,89 0,00
13.07.2024 05:00 269,88 0,00
13.07.2024 04:00 269,92 0,00
13.07.2024 03:00 269,88 0,00
13.07.2024 02:00 269,87 0,00
13.07.2024 01:00 269,89 0,00
12.07.2024 07:00 269,95 95,26
11.07.2024 07:00 269,76 52,67
10.07.2024 07:00 269,39 0,00
09.07.2024 07:00 269,44 97,80
08.07.2024 07:00 269,27 40,90
07.07.2024 07:00 269,40 0,00
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018