Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 18.09.2021 09:52
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 18.09.2021 09:52:59
VD Slapy
Tok: Vltava
Koruna hráze: 279,20 [m n.m.]
Kóta přelivu: 262,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 270,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 270,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 246,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
18.09.2021 09:40 270,21 102,00
18.09.2021 09:30 270,22 102,00
18.09.2021 09:20 270,23 102,00
18.09.2021 09:10 270,24 101,50
18.09.2021 09:00 270,23 106,30
18.09.2021 08:00 270,22 30,14
18.09.2021 07:00 270,23 0,00
18.09.2021 06:00 270,19 0,00
18.09.2021 05:00 270,24 0,00
18.09.2021 04:00 270,19 0,00
18.09.2021 03:00 270,23 0,00
18.09.2021 02:00 270,19 49,00
18.09.2021 01:00 270,22 57,00
18.09.2021 00:00 270,22 58,00
17.09.2021 23:00 270,25 65,00
17.09.2021 22:00 270,26 15,38
17.09.2021 21:00 270,27 62,62
17.09.2021 20:00 270,25 44,00
17.09.2021 19:00 270,25 75,50
17.09.2021 18:00 270,26 18,40
17.09.2021 17:00 270,25 0,00
17.09.2021 16:00 270,22 0,00
17.09.2021 15:00 270,22 0,00
17.09.2021 14:00 270,22 0,00
17.09.2021 13:00 270,18 45,00
17.09.2021 12:00 270,21 13,00
17.09.2021 11:00 270,17 0,00
17.09.2021 10:00 270,13 113,73
17.09.2021 07:00 270,14 44,31
16.09.2021 07:00 270,23 74,74
15.09.2021 07:00 270,41 87,75
14.09.2021 07:00 270,23 86,00
13.09.2021 07:00 269,91 73,19
12.09.2021 07:00 269,81 0,00
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018