Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 06.06.2023 21:38
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 06.06.2023 21:39:02
VD Slapy
Tok: Vltava
Koruna hráze: 279,20 [m n.m.]
Kóta přelivu: 262,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 270,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 270,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 246,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
06.06.2023 21:30 270,13 103,20
06.06.2023 21:20 270,12 103,10
06.06.2023 21:10 270,11 103,10
06.06.2023 21:00 270,09 104,50
06.06.2023 20:00 270,05 105,60
06.06.2023 19:00 269,96 102,80
06.06.2023 18:00 269,95 61,60
06.06.2023 17:00 269,88 90,10
06.06.2023 16:00 269,87 54,10
06.06.2023 15:00 269,82 15,90
06.06.2023 14:00 269,77 0,00
06.06.2023 13:00 269,74 57,00
06.06.2023 12:00 269,66 55,30
06.06.2023 11:00 269,70 80,90
06.06.2023 10:00 269,65 105,60
06.06.2023 09:00 269,63 63,40
06.06.2023 08:00 269,60 149,40
06.06.2023 07:00 269,61 130,30
06.06.2023 06:00 269,55 118,90
06.06.2023 05:00 269,52 0,00
06.06.2023 04:00 269,48 0,00
06.06.2023 03:00 269,47 0,00
06.06.2023 02:00 269,45 0,00
06.06.2023 01:00 269,39 0,00
06.06.2023 00:00 269,42 0,00
05.06.2023 23:00 269,33 0,00
05.06.2023 22:00 269,31 168,50
05.06.2023 07:00 269,21 197,70
04.06.2023 07:00 269,76 0,00
03.06.2023 07:00 269,76 50,10
02.06.2023 07:00 269,69 202,60
01.06.2023 07:00 269,75 178,80
31.05.2023 07:00 269,90 175,50
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2023 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2023 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018