Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 16.01.2022 11:12
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 16.01.2022 11:12:45
VD Slapy
Tok: Vltava
Koruna hráze: 279,20 [m n.m.]
Kóta přelivu: 262,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 270,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 270,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 246,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
16.01.2022 11:00 268,93 50,00
16.01.2022 10:00 268,95 23,60
16.01.2022 09:00 268,95 0,00
16.01.2022 08:00 268,95 0,00
16.01.2022 07:00 268,95 0,00
16.01.2022 06:00 268,95 0,00
16.01.2022 05:00 268,95 0,00
16.01.2022 04:00 268,94 0,00
16.01.2022 03:00 268,95 0,00
16.01.2022 02:00 268,94 0,00
16.01.2022 01:00 268,96 0,00
16.01.2022 00:00 268,95 0,00
15.01.2022 23:00 268,92 0,00
15.01.2022 22:00 268,94 0,00
15.01.2022 21:00 268,87 81,00
15.01.2022 20:00 268,88 106,25
15.01.2022 19:00 268,86 59,00
15.01.2022 18:00 268,85 47,00
15.01.2022 17:00 268,87 77,46
15.01.2022 16:00 268,88 16,56
15.01.2022 15:00 268,88 0,00
15.01.2022 14:00 268,87 147,52
15.01.2022 13:00 268,89 194,00
15.01.2022 12:00 268,87 190,00
15.01.2022 07:00 269,00 24,28
14.01.2022 07:00 269,24 142,00
13.01.2022 07:00 269,48 45,23
12.01.2022 07:00 269,68 0,00
11.01.2022 07:00 269,71 0,00
10.01.2022 07:00 269,04 109,99
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2022 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2022 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018