Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 21.06.2024 07:44
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 21.06.2024 07:44:44
VD Lipno 1
Tok: Vltava
Koruna hráze: 728,62 [m n.m.]
Kóta přelivu: 723,27 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 725,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 724,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 716,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
21.06.2024 07:40 724,10
21.06.2024 07:30 724,10 44,65
21.06.2024 07:20 724,10 44,66
21.06.2024 07:10 724,10 44,79
21.06.2024 07:00 724,10 44,78
21.06.2024 06:00 724,10 9,73
21.06.2024 05:00 724,10 1,47
21.06.2024 04:00 724,10 1,47
21.06.2024 03:00 724,10 1,47
21.06.2024 02:00 724,10 1,47
21.06.2024 01:00 724,10 1,47
21.06.2024 00:00 724,10 1,47
20.06.2024 23:00 724,10 40,29
20.06.2024 22:00 724,10 37,17
20.06.2024 21:00 724,11 49,55
20.06.2024 20:00 724,10 41,84
20.06.2024 19:00 724,11 38,36
20.06.2024 18:00 724,11 39,16
20.06.2024 17:00 724,11 14,87
20.06.2024 16:00 724,11 1,47
20.06.2024 15:00 724,11 1,47
20.06.2024 14:00 724,10 1,47
20.06.2024 13:00 724,11 1,47
20.06.2024 12:00 724,11 1,47
20.06.2024 11:00 724,11 1,47
20.06.2024 10:00 724,11 1,47
20.06.2024 09:00 724,11 35,46
20.06.2024 08:00 724,11 47,00
20.06.2024 07:00 724,11 36,50
19.06.2024 07:00 724,14 14,15
18.06.2024 07:00 724,15 24,35
17.06.2024 07:00 724,17 41,11
16.06.2024 07:00 724,16 1,47
15.06.2024 07:00 724,16 1,47
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018