Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.10.2021 03:46
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.10.2021 03:46:31
VD Trnávka
Tok: Trnava
Koruna hráze: 417,00 [m n.m.]
Kóta přelivu: 413,00 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 414,50 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 413,20 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 412,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.10.2021 03:40 412,75 0,89
23.10.2021 03:30 412,75 0,89
23.10.2021 03:20 412,75 0,88
23.10.2021 03:10 412,75 0,89
23.10.2021 03:00 412,75 0,89
23.10.2021 02:00 412,75 0,89
23.10.2021 01:00 412,75 0,89
23.10.2021 00:00 412,75 0,90
22.10.2021 23:00 412,75 0,89
22.10.2021 22:00 412,75 0,89
22.10.2021 21:00 412,75 0,90
22.10.2021 20:00 412,75 0,89
22.10.2021 19:00 412,75 0,89
22.10.2021 18:00 412,75 0,89
22.10.2021 17:00 412,76 0,89
22.10.2021 16:00 412,76 0,90
22.10.2021 15:00 412,77 0,89
22.10.2021 14:00 412,76 0,89
22.10.2021 13:00 412,76 0,89
22.10.2021 12:00 412,75 0,89
22.10.2021 11:00 412,76 0,89
22.10.2021 10:00 412,76 0,89
22.10.2021 09:00 412,76 0,89
22.10.2021 08:00 412,76 0,90
22.10.2021 07:00 412,76 0,89
22.10.2021 06:00 412,76 0,89
22.10.2021 05:00 412,76 0,92
22.10.2021 04:00 412,76 0,91
21.10.2021 07:00 412,77 0,67
20.10.2021 07:00 412,78 1,28
19.10.2021 07:00 412,85 1,27
18.10.2021 07:00 412,92 1,27
17.10.2021 07:00 412,97 1,03
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018