Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.10.2021 03:18
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.10.2021 03:19:09
VD Strž
Tok: Stržský potok
Koruna hráze: 590,21 [m n.m.]
Kóta přelivu: 588,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 589,20 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 588,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 586,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.10.2021 03:00 588,63
23.10.2021 02:00 588,63
23.10.2021 01:00 588,63
23.10.2021 00:00 588,62
22.10.2021 23:00 588,62
22.10.2021 22:00 588,62
22.10.2021 21:00 588,63
22.10.2021 20:00 588,63
22.10.2021 19:00 588,62
22.10.2021 18:00 588,62
22.10.2021 17:00 588,62
22.10.2021 16:00 588,63
22.10.2021 15:00 588,62
22.10.2021 14:00 588,63
22.10.2021 13:00 588,63
22.10.2021 12:00 588,63
22.10.2021 11:00 588,62
22.10.2021 10:00 588,63
22.10.2021 09:00 588,63
22.10.2021 08:00 588,63
22.10.2021 07:00 588,63
22.10.2021 06:00 588,63
22.10.2021 05:00 588,63
22.10.2021 04:00 588,63
21.10.2021 07:00 588,62
20.10.2021 07:00 588,63
19.10.2021 07:00 588,63
18.10.2021 07:00 588,63
17.10.2021 07:00 588,63
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018