Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 22.04.2024 23:59
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 22.04.2024 23:59:48
VD Strž
Tok: Stržský potok
Koruna hráze: 590,21 [m n.m.]
Kóta přelivu: 588,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 589,20 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 588,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 586,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
22.04.2024 23:50 0,18
22.04.2024 23:40 588,61 0,18
22.04.2024 23:30 588,61 0,18
22.04.2024 23:20 588,61 0,18
22.04.2024 23:10 588,61 0,18
22.04.2024 23:00 588,61 0,18
22.04.2024 22:00 588,61 0,19
22.04.2024 21:00 588,61 0,19
22.04.2024 20:00 588,61 0,19
22.04.2024 19:00 588,61 0,20
22.04.2024 18:00 588,61 0,20
22.04.2024 17:00 588,61 0,20
22.04.2024 16:00 588,61 0,20
22.04.2024 15:00 588,61 0,21
22.04.2024 14:00 588,61 0,20
22.04.2024 13:00 588,61 0,21
22.04.2024 12:00 588,61 0,22
22.04.2024 11:00 588,61 0,23
22.04.2024 10:00 588,61 0,23
22.04.2024 09:00 588,61 0,23
22.04.2024 08:00 588,61 0,22
22.04.2024 07:00 588,61 0,22
22.04.2024 06:00 588,61 0,22
22.04.2024 05:00 588,61 0,22
22.04.2024 04:00 588,61 0,23
22.04.2024 03:00 588,61 0,23
22.04.2024 02:00 588,61 0,23
22.04.2024 01:00 588,61 0,24
22.04.2024 00:00 588,61 0,24
21.04.2024 07:00 588,61 0,21
20.04.2024 07:00 588,61 0,21
19.04.2024 07:00 588,60 0,12
18.04.2024 07:00 588,60 0,14
17.04.2024 07:00 588,60 0,13
16.04.2024 07:00 588,60 0,10
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018