Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 22.04.2024 23:50
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 22.04.2024 23:50:55
VD Zhejral
Tok: Studenský potok
Koruna hráze: 680,00 [m n.m.]
Kóta přelivu: 678,76 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 679,70 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 678,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 675,20 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
22.04.2024 14:10 678,65
22.04.2024 14:00 678,65
22.04.2024 13:00 678,65
22.04.2024 12:00 678,65
22.04.2024 11:00 678,65
22.04.2024 10:00 678,65
22.04.2024 09:00 678,65
22.04.2024 08:00 678,65
22.04.2024 07:00 678,65
22.04.2024 06:00 678,65
22.04.2024 05:00 678,65
22.04.2024 04:00 678,65
22.04.2024 03:00 678,65
22.04.2024 02:00 678,65
22.04.2024 01:00 678,65
22.04.2024 00:00 678,65
21.04.2024 07:00 678,65
20.04.2024 07:00 678,64
19.04.2024 07:00 678,62
18.04.2024 07:00 678,62
17.04.2024 07:00 678,62
16.04.2024 07:00 678,62
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018