Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 22.04.2024 23:57
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 22.04.2024 23:58:35
VD Němčice
Tok: Sedlický potok
Koruna hráze: 387,20 [m n.m.]
Kóta přelivu: 385,00 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 386,40 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 385,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 384,50 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
22.04.2024 14:10 385,03 0,20
22.04.2024 14:00 385,03 0,20
22.04.2024 13:00 385,03 0,20
22.04.2024 12:00 385,03 0,20
22.04.2024 11:00 385,03 0,20
22.04.2024 10:00 385,03 0,20
22.04.2024 09:00 385,03 0,20
22.04.2024 08:00 385,03 0,21
22.04.2024 07:00 385,03 0,21
22.04.2024 06:00 385,03 0,21
22.04.2024 05:00 385,03 0,21
22.04.2024 04:00 385,03 0,21
22.04.2024 03:00 385,03 0,21
22.04.2024 02:00 385,03 0,22
22.04.2024 01:00 385,03 0,22
22.04.2024 00:00 385,03 0,22
21.04.2024 07:00 385,03 0,27
20.04.2024 07:00 385,03 0,23
19.04.2024 07:00 385,03 0,17
18.04.2024 07:00 385,03 0,18
17.04.2024 07:00 385,03 0,19
16.04.2024 07:00 385,03 0,18
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018