Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.10.2021 03:17
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.10.2021 03:17:37
VD Němčice
Tok: Sedlický potok
Koruna hráze: 387,20 [m n.m.]
Kóta přelivu: 385,00 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 386,40 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 385,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 384,50 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Porucha čidla, ručně zadané hodnoty kóty hladiny platné od 20.6.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.10.2021 03:10 384,98 0,10
23.10.2021 03:00 384,98 0,10
23.10.2021 02:00 384,98 0,10
23.10.2021 01:00 384,98 0,10
23.10.2021 00:00 384,98 0,10
22.10.2021 23:00 384,99 0,10
22.10.2021 22:00 384,99 0,10
22.10.2021 21:00 384,99 0,11
22.10.2021 20:00 384,99 0,11
22.10.2021 19:00 384,99 0,14
22.10.2021 18:00 384,99 0,29
22.10.2021 17:00 384,99 0,37
22.10.2021 16:00 384,99 0,39
22.10.2021 15:00 384,99 0,20
22.10.2021 14:00 384,99 0,21
22.10.2021 13:00 384,99 0,21
22.10.2021 12:00 384,99 0,22
22.10.2021 11:00 384,99 0,22
22.10.2021 10:00 384,99 0,22
22.10.2021 09:00 384,99 0,17
22.10.2021 08:00 384,99 0,18
22.10.2021 07:00 384,99 0,18
22.10.2021 06:00 384,99 0,18
22.10.2021 05:00 384,99 0,19
22.10.2021 04:00 384,99 0,19
21.10.2021 07:00 384,98 0,13
20.10.2021 07:00 384,98 0,10
19.10.2021 07:00 384,99 0,16
18.10.2021 07:00 384,99 0,17
17.10.2021 07:00 384,98 0,09
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018