Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.04.2024 01:25
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.04.2024 01:25:40
VD Suchomasty
Tok: Suchomastský potok
Koruna hráze: 261,65 [m n.m.]
Kóta přelivu: 260,10 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 260,90 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 260,10 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 249,80 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.04.2024 01:10 260,12 0,06
23.04.2024 01:00 260,12 0,06
23.04.2024 00:00 260,11 0,06
22.04.2024 23:00 260,12 0,06
22.04.2024 22:00 260,11 0,06
22.04.2024 21:00 260,11 0,06
22.04.2024 20:00 260,11 0,06
22.04.2024 19:00 260,11 0,06
22.04.2024 18:00 260,11 0,06
22.04.2024 17:00 260,11 0,06
22.04.2024 16:00 260,12 0,06
22.04.2024 15:00 260,12 0,06
22.04.2024 14:00 260,12 0,06
22.04.2024 13:00 260,12 0,06
22.04.2024 12:00 258,27 0,06
22.04.2024 11:00 258,27 0,06
22.04.2024 10:00 258,27 0,06
22.04.2024 09:00 258,27 0,06
22.04.2024 08:00 258,27 0,06
22.04.2024 07:00 258,27 0,07
22.04.2024 06:00 258,27 0,07
22.04.2024 05:00 258,27 0,07
22.04.2024 04:00 258,27 0,07
22.04.2024 03:00 258,27 0,06
22.04.2024 02:00 258,27 0,06
21.04.2024 07:00 258,27 0,07
20.04.2024 07:00 260,12 0,06
19.04.2024 07:00 258,27 0,06
18.04.2024 07:00 258,27 0,06
17.04.2024 07:00 260,12 0,05
16.04.2024 07:00 260,12 0,07
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018