Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.10.2021 04:02
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.10.2021 04:03:41
VD Humenice
Tok: Stropnice
Koruna hráze: 545,00 [m n.m.]
Kóta přelivu: 542,70 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 544,00 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 536,00 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 531,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.10.2021 04:00 0,13
23.10.2021 03:00 534,70 0,13
23.10.2021 02:00 534,70 0,13
23.10.2021 01:00 534,70 0,13
23.10.2021 00:00 534,71 0,13
22.10.2021 23:00 534,71 0,13
22.10.2021 22:00 534,72 0,13
22.10.2021 21:00 534,72 0,13
22.10.2021 20:00 534,72 0,13
22.10.2021 19:00 534,73 0,13
22.10.2021 18:00 534,73 0,13
22.10.2021 17:00 534,74 0,13
22.10.2021 16:00 534,74 0,13
22.10.2021 15:00 534,75 0,13
22.10.2021 14:00 534,75 0,13
22.10.2021 13:00 534,75 0,13
22.10.2021 12:00 534,76 0,13
22.10.2021 11:00 534,76 0,13
22.10.2021 10:00 534,76 0,13
22.10.2021 09:00 534,77 0,13
22.10.2021 08:00 534,77 0,13
22.10.2021 07:00 534,78 0,13
22.10.2021 06:00 534,78 0,13
22.10.2021 05:00 534,78 0,13
21.10.2021 07:00 534,85 0,17
20.10.2021 07:00 534,97 0,17
19.10.2021 07:00 535,01 0,17
18.10.2021 07:00 535,07 0,17
17.10.2021 07:00 535,00 0,17
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018