Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.10.2021 04:13
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.10.2021 04:13:53
VD České Údolí
Tok: Radbuza
Koruna hráze: 315,80 [m n.m.]
Kóta přelivu: 310,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 315,20 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 313,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 310,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.10.2021 04:10 313,60 1,28
23.10.2021 04:00 313,60 1,28
23.10.2021 03:00 313,60 1,39
23.10.2021 02:00 313,60 1,33
23.10.2021 01:00 313,60 1,42
23.10.2021 00:00 313,59 1,38
22.10.2021 23:00 313,59 1,40
22.10.2021 22:00 313,60 1,51
22.10.2021 21:00 313,60 1,56
22.10.2021 20:00 313,59 1,64
22.10.2021 19:00 313,59 1,60
22.10.2021 18:00 313,59 1,79
22.10.2021 17:00 313,60 1,85
22.10.2021 16:00 313,60 1,98
22.10.2021 15:00 313,60 2,12
22.10.2021 14:00 313,61 2,29
22.10.2021 13:00 313,61 2,07
22.10.2021 12:00 313,61 1,93
22.10.2021 11:00 313,61 1,76
22.10.2021 10:00 313,62 1,56
22.10.2021 09:00 313,61 1,47
22.10.2021 08:00 313,62 10,24
22.10.2021 07:00 313,62 1,35
22.10.2021 06:00 313,62 1,22
22.10.2021 05:00 313,62 1,20
21.10.2021 07:00 313,60 1,77
20.10.2021 07:00 313,62 1,84
19.10.2021 07:00 313,62 1,76
18.10.2021 07:00 313,62 1,91
17.10.2021 07:00 313,62 2,00
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018