Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.04.2024 01:13
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.04.2024 01:14:11
VD Pilská (u Příbramě)
Tok: Pilský potok
Koruna hráze: 673,70 [m n.m.]
Kóta přelivu: 671,38 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 672,70 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 671,40 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 661,70 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Odtok zadáván 1x denně v 7:00.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.04.2024 01:10 670,99
23.04.2024 01:00 670,99
23.04.2024 00:00 670,99
22.04.2024 23:00 670,99
22.04.2024 22:00 670,99
22.04.2024 21:00 670,99
22.04.2024 20:00 670,99
22.04.2024 19:00 670,99
22.04.2024 18:00 670,99
22.04.2024 17:00 670,99
22.04.2024 16:00 670,99
22.04.2024 15:00 670,99
22.04.2024 14:00 670,99
22.04.2024 13:00 670,99
22.04.2024 12:00 670,99
22.04.2024 11:00 670,99
22.04.2024 10:00 670,99
22.04.2024 09:00 670,99
22.04.2024 08:00 670,99
22.04.2024 07:00 670,99 0,01
22.04.2024 06:00 670,99
22.04.2024 05:00 670,99
22.04.2024 04:00 670,99
22.04.2024 03:00 670,99
22.04.2024 02:00 670,99
21.04.2024 07:00 670,99 0,01
20.04.2024 07:00 670,95 0,01
19.04.2024 07:00 670,93 0,01
18.04.2024 07:00 670,93 0,01
17.04.2024 07:00 670,93 0,01
16.04.2024 07:00 670,92 0,01
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018