Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.10.2021 04:20
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.10.2021 04:21:46
VD Pilská (u Příbramě)
Tok: Pilský potok
Koruna hráze: 673,70 [m n.m.]
Kóta přelivu: 671,38 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 672,70 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 671,40 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 661,70 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka: Odtok zadáván 1x denně v 7:00.
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.10.2021 04:10 670,80
23.10.2021 04:00 670,80
23.10.2021 03:00 670,79
23.10.2021 02:00 670,80
23.10.2021 01:00 670,80
23.10.2021 00:00 670,80
22.10.2021 23:00 670,80
22.10.2021 22:00 670,80
22.10.2021 21:00 670,80
22.10.2021 20:00 670,80
22.10.2021 19:00 670,80
22.10.2021 18:00 670,80
22.10.2021 17:00 670,80
22.10.2021 16:00 670,81
22.10.2021 15:00 670,80
22.10.2021 14:00 670,80
22.10.2021 13:00 670,81
22.10.2021 12:00 670,80
22.10.2021 11:00 670,80
22.10.2021 10:00 670,80
22.10.2021 09:00 670,80
22.10.2021 08:00 670,80
22.10.2021 07:00 670,80 0,01
22.10.2021 06:00 670,80
22.10.2021 05:00 670,81
21.10.2021 07:00 670,81 0,01
20.10.2021 07:00 670,82 0,01
19.10.2021 07:00 670,83 0,01
18.10.2021 07:00 670,84 0,01
17.10.2021 07:00 670,85 0,01
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018