Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.04.2024 00:10
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.04.2024 00:10:30
VD Lučina
Tok: Mže
Koruna hráze: 535,80 [m n.m.]
Kóta přelivu: 533,25 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 534,68 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 532,10 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 523,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.04.2024 00:00 531,78 1,35
22.04.2024 23:00 531,78 1,35
22.04.2024 22:00 531,78 1,35
22.04.2024 21:00 531,78 1,35
22.04.2024 20:00 531,78 1,36
22.04.2024 19:00 531,78 1,35
22.04.2024 18:00 531,78 1,36
22.04.2024 17:00 531,78 1,34
22.04.2024 16:00 531,78 1,35
22.04.2024 15:00 531,78 1,36
22.04.2024 14:00 531,78 1,36
22.04.2024 13:00 531,78 1,35
22.04.2024 12:00 531,78 1,33
22.04.2024 11:00 531,78 1,33
22.04.2024 10:00 531,78 1,32
22.04.2024 09:00 531,78 1,32
22.04.2024 08:00 531,78 0,34
22.04.2024 07:00 531,78 1,34
22.04.2024 06:00 531,78 1,34
22.04.2024 05:00 531,78 1,35
22.04.2024 04:00 531,78 1,35
22.04.2024 03:00 531,78 1,35
22.04.2024 02:00 531,78 1,34
22.04.2024 01:00 531,78 1,35
21.04.2024 07:00 531,71 1,36
20.04.2024 07:00 531,66 1,34
19.04.2024 07:00 531,68 1,34
18.04.2024 07:00 531,74 0,89
17.04.2024 07:00 531,70 0,77
16.04.2024 07:00 531,63 0,78
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018