Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.10.2021 03:52
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.10.2021 03:52:42
VD Římov
Tok: Malše
Koruna hráze: 473,30 [m n.m.]
Kóta přelivu: 466,10 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 471,48 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 470,65 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 442,50 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.10.2021 03:40 468,79
23.10.2021 03:30 468,79 2,14
23.10.2021 03:20 468,80 2,14
23.10.2021 03:10 468,79 2,16
23.10.2021 03:00 468,79 2,16
23.10.2021 02:00 468,80 2,18
23.10.2021 01:00 468,79 2,16
23.10.2021 00:00 468,80 2,16
22.10.2021 23:00 468,80 2,16
22.10.2021 22:00 468,80 2,16
22.10.2021 21:00 468,79 2,16
22.10.2021 20:00 468,80 2,16
22.10.2021 19:00 468,80 2,16
22.10.2021 18:00 468,80 2,13
22.10.2021 17:00 468,80 2,13
22.10.2021 16:00 468,80 2,16
22.10.2021 15:00 468,81 3,32
22.10.2021 14:00 468,81 1,27
22.10.2021 13:00 468,81 1,30
22.10.2021 12:00 468,81 1,30
22.10.2021 11:00 468,81 1,37
22.10.2021 10:00 468,81 1,80
22.10.2021 09:00 468,81 1,83
22.10.2021 08:00 468,82 1,83
22.10.2021 07:00 468,82 1,83
22.10.2021 06:00 468,82 1,83
22.10.2021 05:00 468,82 1,83
22.10.2021 04:00 468,83 1,83
21.10.2021 07:00 468,82 2,23
20.10.2021 07:00 468,86 2,11
19.10.2021 07:00 468,91 2,01
18.10.2021 07:00 468,94 1,99
17.10.2021 07:00 468,95 3,30
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018