Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 21.06.2024 06:38
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 21.06.2024 06:39:21
VD Římov
Tok: Malše
Koruna hráze: 473,30 [m n.m.]
Kóta přelivu: 466,10 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 471,48 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 470,65 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 442,50 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
21.06.2024 06:30 468,97
21.06.2024 06:20 468,97 1,25
21.06.2024 06:10 468,97 1,24
21.06.2024 06:00 468,97 1,24
21.06.2024 05:00 468,97 1,25
21.06.2024 04:00 468,97 1,28
21.06.2024 03:00 468,97 1,28
21.06.2024 02:00 468,97 1,28
21.06.2024 01:00 468,97 1,28
21.06.2024 00:00 468,97 1,29
20.06.2024 23:00 468,97 1,29
20.06.2024 22:00 468,97 1,29
20.06.2024 21:00 468,97 1,29
20.06.2024 20:00 468,97 1,28
20.06.2024 19:00 468,98 3,67
20.06.2024 18:00 468,98 3,71
20.06.2024 17:00 468,99 3,67
20.06.2024 16:00 468,99 3,69
20.06.2024 15:00 469,00 3,67
20.06.2024 14:00 469,00 3,71
20.06.2024 13:00 469,01 3,69
20.06.2024 12:00 469,01 3,71
20.06.2024 11:00 469,01 3,69
20.06.2024 10:00 469,02 3,67
20.06.2024 09:00 469,02 3,38
20.06.2024 08:00 469,02 4,05
20.06.2024 07:00 469,03 4,08
19.06.2024 07:00 469,14 3,98
18.06.2024 07:00 469,24 4,05
17.06.2024 07:00 469,33 3,98
16.06.2024 07:00 469,41 4,05
15.06.2024 07:00 469,48 4,01
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018