Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.10.2021 02:56
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.10.2021 02:56:46
VD Láz
Tok: Litavka
Koruna hráze: 643,26 [m n.m.]
Kóta přelivu: 641,35 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 642,15 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 641,35 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 630,00 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.10.2021 02:50 640,29
23.10.2021 02:40 640,29
23.10.2021 02:30 640,29
23.10.2021 02:20 640,29
23.10.2021 02:10 640,29
23.10.2021 02:00 640,29
23.10.2021 01:00 640,30
23.10.2021 00:00 640,30
22.10.2021 23:00 640,30
22.10.2021 22:00 640,31
22.10.2021 21:00 640,31
22.10.2021 20:00 640,32
22.10.2021 19:00 640,32
22.10.2021 18:00 640,32
22.10.2021 17:00 640,32
22.10.2021 16:00 640,33
22.10.2021 15:00 640,33
22.10.2021 14:00 640,33
22.10.2021 13:00 640,33
22.10.2021 12:00 640,34
22.10.2021 11:00 640,34
22.10.2021 10:00 640,34
22.10.2021 09:00 640,35
22.10.2021 08:00 640,35
22.10.2021 07:00 640,35
22.10.2021 06:00 640,35
22.10.2021 05:00 640,35
22.10.2021 04:00 640,36
22.10.2021 03:00 640,36
21.10.2021 07:00 640,38 0,01
20.10.2021 07:00 640,38 0,01
19.10.2021 07:00 640,39 0,01
18.10.2021 07:00 640,41 0,01
17.10.2021 07:00 640,42 0,01
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018