Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.04.2024 01:21
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.04.2024 01:22:00
VD Klabava
Tok: Klabava
Koruna hráze: 352,20 [m n.m.]
Kóta přelivu: 345,70 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 351,10 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 345,70 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 344,40 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.04.2024 01:10 345,24 1,32
23.04.2024 01:00 345,24 1,32
23.04.2024 00:00 345,24 1,33
22.04.2024 23:00 345,24 1,33
22.04.2024 22:00 345,24 1,33
22.04.2024 21:00 345,24 1,32
22.04.2024 20:00 345,24 1,33
22.04.2024 19:00 345,24 1,32
22.04.2024 18:00 345,24 1,32
22.04.2024 17:00 345,25 1,32
22.04.2024 16:00 345,25 1,33
22.04.2024 15:00 345,25 1,32
22.04.2024 14:00 345,25 1,32
22.04.2024 13:00 345,25 1,30
22.04.2024 12:00 345,25 1,30
22.04.2024 11:00 345,24 1,32
22.04.2024 10:00 345,25 1,33
22.04.2024 09:00 345,25 1,33
22.04.2024 08:00 345,25 2,08
22.04.2024 07:00 345,26 2,08
22.04.2024 06:00 345,26 2,08
22.04.2024 05:00 345,27 2,10
22.04.2024 04:00 345,28 2,08
22.04.2024 03:00 345,28 2,12
22.04.2024 02:00 345,28 2,10
21.04.2024 07:00 345,33 3,37
20.04.2024 07:00 345,45 1,07
19.04.2024 07:00 345,47 1,04
18.04.2024 07:00 345,55 0,75
17.04.2024 07:00 345,55 0,78
16.04.2024 07:00 345,54 0,57
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018