Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.10.2021 04:33
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.10.2021 04:33:41
VD Klabava
Tok: Klabava
Koruna hráze: 352,20 [m n.m.]
Kóta přelivu: 345,70 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 351,10 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 345,70 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 344,40 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.10.2021 04:30 344,77 0,62
23.10.2021 04:20 344,77 0,62
23.10.2021 04:10 344,76 0,63
23.10.2021 04:00 344,77 0,64
23.10.2021 03:00 344,76 0,65
23.10.2021 02:00 344,77 0,65
23.10.2021 01:00 344,76 0,61
23.10.2021 00:00 344,76 0,62
22.10.2021 23:00 344,75 0,64
22.10.2021 22:00 344,75 0,62
22.10.2021 21:00 344,75 0,62
22.10.2021 20:00 344,75 0,62
22.10.2021 19:00 344,76 0,63
22.10.2021 18:00 344,75 0,63
22.10.2021 17:00 344,75 0,62
22.10.2021 16:00 344,74 0,62
22.10.2021 15:00 344,74 0,62
22.10.2021 14:00 344,76 0,62
22.10.2021 13:00 344,75 0,47
22.10.2021 12:00 344,74 0,47
22.10.2021 11:00 344,74 0,46
22.10.2021 10:00 344,74 0,46
22.10.2021 09:00 344,74 0,49
22.10.2021 08:00 344,73 0,48
22.10.2021 07:00 344,73 0,47
22.10.2021 06:00 344,73 0,47
22.10.2021 05:00 344,73 0,46
21.10.2021 07:00 344,69 0,87
20.10.2021 07:00 344,70 0,84
19.10.2021 07:00 344,68 1,20
18.10.2021 07:00 344,76 1,20
17.10.2021 07:00 344,82 1,28
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018