Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.04.2024 00:51
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.04.2024 00:52:17
VD Hořejší Padrťský rybník
Tok: Klabava
Koruna hráze: 638,17 [m n.m.]
Kóta přelivu: 636,36 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 637,56 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 636,36 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 635,76 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.04.2024 00:30 635,71
23.04.2024 00:20 635,71
23.04.2024 00:10 635,71
23.04.2024 00:00 635,71
22.04.2024 23:00 635,71
22.04.2024 22:00 635,71
22.04.2024 21:00 635,71
22.04.2024 20:00 635,71
22.04.2024 19:00 635,71
22.04.2024 18:00 635,71
22.04.2024 17:00 635,71
22.04.2024 16:00 635,71
22.04.2024 15:00 635,71
22.04.2024 14:00 635,71
22.04.2024 13:00 635,71
22.04.2024 12:00 635,71
22.04.2024 11:00 635,70
22.04.2024 10:00 635,70
22.04.2024 09:00 635,71
22.04.2024 08:00 635,71
22.04.2024 07:00 635,71
22.04.2024 06:00 635,71
22.04.2024 05:00 635,71
22.04.2024 04:00 635,71
22.04.2024 03:00 635,71
22.04.2024 02:00 635,71
22.04.2024 01:00 635,71
21.04.2024 07:00 635,71
20.04.2024 07:00 635,68
19.04.2024 07:00 635,66
18.04.2024 07:00 635,67
17.04.2024 07:00 635,66
16.04.2024 07:00 635,65
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018