Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.10.2021 04:02
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.10.2021 04:03:03
VD Hořejší Padrťský rybník
Tok: Klabava
Koruna hráze: 638,17 [m n.m.]
Kóta přelivu: 636,36 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 637,56 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 636,36 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 635,76 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.10.2021 03:30 635,67
23.10.2021 03:20 635,68
23.10.2021 03:10 635,68
23.10.2021 03:00 635,69
23.10.2021 02:00 635,68
23.10.2021 01:00 635,67
23.10.2021 00:00 635,68
22.10.2021 23:00 635,68
22.10.2021 22:00 635,69
22.10.2021 21:00 635,68
22.10.2021 20:00 635,68
22.10.2021 19:00 635,68
22.10.2021 18:00 635,67
22.10.2021 17:00 635,69
22.10.2021 16:00 635,69
22.10.2021 15:00 635,68
22.10.2021 14:00 635,69
22.10.2021 13:00 635,68
22.10.2021 12:00 635,67
22.10.2021 11:00 635,68
22.10.2021 10:00 635,68
22.10.2021 09:00 635,68
22.10.2021 08:00 635,68
22.10.2021 07:00 635,68
22.10.2021 06:00 635,67
22.10.2021 05:00 635,69
21.10.2021 07:00 635,67
20.10.2021 07:00 635,69
19.10.2021 07:00 635,68
18.10.2021 07:00 635,67
17.10.2021 07:00 635,68
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018