Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.10.2021 02:42
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.10.2021 02:43:10
VD Dolejší Padrťský rybník
Tok: Klabava
Koruna hráze: 635,26 [m n.m.]
Kóta přelivu: 632,89 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 635,29 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 632,89 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 632,69 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.10.2021 02:30 631,50
23.10.2021 02:20 631,50
23.10.2021 02:10 631,50
23.10.2021 02:00 631,50
23.10.2021 01:00 631,51
23.10.2021 00:00 631,52
22.10.2021 23:00 631,52
22.10.2021 22:00 631,53
22.10.2021 21:00 631,53
22.10.2021 20:00 631,54
22.10.2021 19:00 631,55
22.10.2021 18:00 631,55
22.10.2021 17:00 631,56
22.10.2021 16:00 631,57
22.10.2021 15:00 631,57
22.10.2021 14:00 631,58
22.10.2021 13:00 631,59
22.10.2021 12:00 631,60
22.10.2021 11:00 631,60
22.10.2021 10:00 631,61
22.10.2021 09:00 631,62
22.10.2021 08:00 631,62
22.10.2021 07:00 631,62
22.10.2021 06:00 631,62
22.10.2021 05:00 631,62
22.10.2021 04:00 631,62
22.10.2021 03:00 631,62
21.10.2021 07:00 631,64
20.10.2021 07:00 631,67
19.10.2021 07:00 631,72
18.10.2021 07:00 631,81
17.10.2021 07:00 631,93
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018