Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 22.04.2024 23:24
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 22.04.2024 23:25:19
VD Dolejší Padrťský rybník
Tok: Klabava
Koruna hráze: 635,26 [m n.m.]
Kóta přelivu: 632,89 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 634,29 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 632,89 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 632,69 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
22.04.2024 23:00 632,83
22.04.2024 22:00 632,83
22.04.2024 21:00 632,83
22.04.2024 20:00 632,83
22.04.2024 19:00 632,83
22.04.2024 18:00 632,83
22.04.2024 17:00 632,83
22.04.2024 16:00 632,83
22.04.2024 15:00 632,83
22.04.2024 14:00 632,83
22.04.2024 13:00 632,84
22.04.2024 12:00 632,83
22.04.2024 11:00 632,83
22.04.2024 10:00 632,83
22.04.2024 09:00 632,83
22.04.2024 08:00 632,83
22.04.2024 07:00 632,83
22.04.2024 06:00 632,83
22.04.2024 05:00 632,83
22.04.2024 04:00 632,83
22.04.2024 03:00 632,83
22.04.2024 02:00 632,83
22.04.2024 01:00 632,83
22.04.2024 00:00 632,83
21.04.2024 07:00 632,83
20.04.2024 07:00 632,81
19.04.2024 07:00 632,80
18.04.2024 07:00 632,79
17.04.2024 07:00 632,79
16.04.2024 07:00 632,80
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018