Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.04.2024 01:23
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.04.2024 01:23:02
VD Klíčava
Tok: Klíčava
Koruna hráze: 298,80 [m n.m.]
Kóta přelivu: 294,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 296,91 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 293,70 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 267,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.04.2024 01:10 293,28 0,04
23.04.2024 01:00 293,28 0,04
23.04.2024 00:00 293,28 0,04
22.04.2024 23:00 293,28 0,04
22.04.2024 22:00 293,28 0,04
22.04.2024 21:00 293,28 0,04
22.04.2024 20:00 293,28 0,04
22.04.2024 19:00 293,28 0,04
22.04.2024 18:00 293,28 0,04
22.04.2024 17:00 293,28 0,04
22.04.2024 16:00 293,28 0,04
22.04.2024 15:00 293,28 0,04
22.04.2024 14:00 293,28 0,04
22.04.2024 13:00 293,28 0,04
22.04.2024 12:00 293,28 0,04
22.04.2024 11:00 293,28 0,04
22.04.2024 10:00 293,28 0,04
22.04.2024 09:00 293,28 0,04
22.04.2024 08:00 293,28 0,04
22.04.2024 07:00 293,28 0,04
22.04.2024 06:00 293,28 0,04
22.04.2024 05:00 293,28 0,04
22.04.2024 04:00 293,28 0,04
22.04.2024 03:00 293,28 0,04
22.04.2024 02:00 293,28 0,04
21.04.2024 07:00 293,29 0,04
20.04.2024 07:00 293,29 0,04
19.04.2024 07:00 293,28 0,04
18.04.2024 07:00 293,29 0,04
17.04.2024 07:00 293,30 0,04
16.04.2024 07:00 293,30 0,04
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018