Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.10.2021 04:34
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.10.2021 04:34:41
VD Klíčava
Tok: Klíčava
Koruna hráze: 298,80 [m n.m.]
Kóta přelivu: 294,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 296,91 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 293,70 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 267,60 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.10.2021 04:30 292,98 0,03
23.10.2021 04:20 292,98 0,03
23.10.2021 04:10 292,98 0,03
23.10.2021 04:00 292,98 0,03
23.10.2021 03:00 292,98 0,03
23.10.2021 02:00 292,98 0,03
23.10.2021 01:00 292,98 0,03
23.10.2021 00:00 292,98 0,03
22.10.2021 23:00 292,98 0,03
22.10.2021 22:00 292,98 0,03
22.10.2021 21:00 292,98 0,03
22.10.2021 20:00 292,98 0,03
22.10.2021 19:00 292,98 0,03
22.10.2021 18:00 292,98 0,03
22.10.2021 17:00 292,98 0,03
22.10.2021 16:00 292,98 0,03
22.10.2021 15:00 292,98 0,03
22.10.2021 14:00 292,98 0,03
22.10.2021 13:00 292,98 0,03
22.10.2021 12:00 292,98 0,03
22.10.2021 11:00 292,98 0,03
22.10.2021 10:00 292,98 0,03
22.10.2021 09:00 292,98 0,03
22.10.2021 08:00 292,98 0,03
22.10.2021 07:00 292,98 0,03
22.10.2021 06:00 292,98 0,03
22.10.2021 05:00 292,98 0,03
21.10.2021 07:00 293,00 0,03
20.10.2021 07:00 293,00 0,03
19.10.2021 07:00 293,02 0,03
18.10.2021 07:00 293,03 0,03
17.10.2021 07:00 293,04 0,03
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018