Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.10.2021 04:20
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.10.2021 04:21:09
VD Vřesník
Tok: Želivka
Koruna hráze: 410,25 [m n.m.]
Kóta přelivu: 407,60 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 409,08 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 407,60 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 406,85 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.10.2021 04:10 407,59
23.10.2021 04:00 407,59 2,14 > Q1
23.10.2021 03:00 407,62 2,14 > Q1
23.10.2021 02:00 407,58 0,27
23.10.2021 01:00 407,58 1,97 > Q1
23.10.2021 00:00 407,60 2,14 > Q1
22.10.2021 23:00 407,62 0,27
22.10.2021 22:00 407,56 0,74
22.10.2021 21:00 407,58 2,14 > Q1
22.10.2021 20:00 407,60 2,14 > Q1
22.10.2021 19:00 407,61 0,27
22.10.2021 18:00 407,56 2,14 > Q1
22.10.2021 17:00 407,58 2,14 > Q1
22.10.2021 16:00 407,60 2,14 > Q1
22.10.2021 15:00 407,61 0,27
22.10.2021 14:00 407,56 2,14 > Q1
22.10.2021 13:00 407,58 2,14 > Q1
22.10.2021 12:00 407,61 2,14 > Q1
22.10.2021 11:00 407,63 2,14 > Q1
22.10.2021 10:00 407,60 3,72 > Q1
22.10.2021 09:00 407,66 0,30
22.10.2021 08:00 407,60 0,25
22.10.2021 07:00 407,59 2,14 > Q1
22.10.2021 06:00 407,62 2,14 > Q1
22.10.2021 05:00 407,58 0,25
21.10.2021 07:00 407,60 2,14 > Q1
20.10.2021 07:00 407,60 2,14 > Q1
19.10.2021 07:00 407,62 2,14 > Q1
18.10.2021 07:00 407,60 0,24
17.10.2021 07:00 407,61 0,24
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018