Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 22.04.2024 23:47
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 22.04.2024 23:48:04
VD Sedlice
Tok: Želivka
Koruna hráze: 453,90 [m n.m.]
Kóta přelivu: 447,68 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 448,64 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 447,40 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 443,90 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
22.04.2024 23:40 446,32
22.04.2024 23:30 446,32
22.04.2024 23:20 446,33 3,38
22.04.2024 23:10 446,33 1,97
22.04.2024 23:00 446,33 1,97
22.04.2024 22:00 446,34 3,50
22.04.2024 21:00 446,36 1,97
22.04.2024 20:00 446,37 3,50
22.04.2024 19:00 446,39 1,65
22.04.2024 18:00 446,40 0,32
22.04.2024 17:00 446,40 0,32
22.04.2024 16:00 446,38 0,55
22.04.2024 15:00 446,36 0,32
22.04.2024 14:00 446,34 0,32
22.04.2024 13:00 446,32 0,32
22.04.2024 12:00 446,31 0,32
22.04.2024 11:00 446,29 0,32
22.04.2024 10:00 446,27 0,32
22.04.2024 09:00 446,25 0,33
22.04.2024 08:00 446,23 1,97
22.04.2024 07:00 446,23 1,98
22.04.2024 06:00 446,24 1,98
22.04.2024 05:00 446,26 1,99
22.04.2024 04:00 446,27 1,98
22.04.2024 03:00 446,28 1,98
22.04.2024 02:00 446,30 3,49
22.04.2024 01:00 446,31 1,98
22.04.2024 00:00 446,33 3,51
21.04.2024 07:00 446,24 1,99
20.04.2024 07:00 446,17 3,32
19.04.2024 07:00 446,25 0,31
18.04.2024 07:00 446,19 1,50
17.04.2024 07:00 446,36 1,98
16.04.2024 07:00 446,63 3,42
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018