Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.10.2021 03:09
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.10.2021 03:09:22
VD Sedlice
Tok: Želivka
Koruna hráze: 453,90 [m n.m.]
Kóta přelivu: 447,68 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 448,64 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 447,40 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 443,90 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.10.2021 03:00 446,78
23.10.2021 02:00 446,77 0,27
23.10.2021 01:00 446,77 1,97
23.10.2021 00:00 446,77 2,14
22.10.2021 23:00 446,76 0,27
22.10.2021 22:00 446,77 0,74
22.10.2021 21:00 446,76 2,14
22.10.2021 20:00 446,76 2,14
22.10.2021 19:00 446,76 0,27
22.10.2021 18:00 446,76 2,14
22.10.2021 17:00 446,76 2,14
22.10.2021 16:00 446,77 2,14
22.10.2021 15:00 446,77 0,27
22.10.2021 14:00 446,77 2,14
22.10.2021 13:00 446,77 2,14
22.10.2021 12:00 446,77 2,14
22.10.2021 11:00 446,78 2,14
22.10.2021 10:00 446,78 3,72
22.10.2021 09:00 446,78 0,30
22.10.2021 08:00 446,79 0,25
22.10.2021 07:00 446,79 2,14
22.10.2021 06:00 446,79 2,14
22.10.2021 05:00 446,79 0,25
22.10.2021 04:00 446,79 2,14
21.10.2021 07:00 446,81 2,14
20.10.2021 07:00 446,81 2,14
19.10.2021 07:00 446,83 2,14
18.10.2021 07:00 446,77 0,24
17.10.2021 07:00 446,73 0,24
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018