Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.10.2021 04:16
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.10.2021 04:16:20
VD Záskalská
Tok: Červený potok (BE)
Koruna hráze: 450,30 [m n.m.]
Kóta přelivu: 448,84 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 449,39 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 448,79 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 440,54 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.10.2021 04:10 448,83
23.10.2021 04:00 448,83
23.10.2021 03:00 448,83
23.10.2021 02:00 448,84
23.10.2021 01:00 448,82
23.10.2021 00:00 448,83
22.10.2021 23:00 448,83
22.10.2021 22:00 448,83
22.10.2021 21:00 448,83
22.10.2021 20:00 448,82
22.10.2021 19:00 448,82
22.10.2021 18:00 448,83
22.10.2021 17:00 448,83
22.10.2021 16:00 448,83
22.10.2021 15:00 448,83
22.10.2021 14:00 448,83
22.10.2021 13:00 448,84
22.10.2021 12:00 448,83
22.10.2021 11:00 448,83
22.10.2021 10:00 448,83
22.10.2021 09:00 448,83
22.10.2021 08:00 448,83
22.10.2021 07:00 448,82
22.10.2021 06:00 448,83
22.10.2021 05:00 448,83
21.10.2021 07:00 448,83
20.10.2021 07:00 448,85
19.10.2021 07:00 448,84
18.10.2021 07:00 448,84
17.10.2021 07:00 448,85
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018