Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.10.2021 03:42
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.10.2021 03:43:23
VD Bílsko
Tok: Bílský potok
Koruna hráze: 471,70 [m n.m.]
Kóta přelivu: 470,50 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 471,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 464,03 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 463,03 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
23.10.2021 03:30 463,22
23.10.2021 03:15 463,21
23.10.2021 03:00 463,22
23.10.2021 02:00 463,21
23.10.2021 01:00 463,21
23.10.2021 00:00 463,21
22.10.2021 23:00 463,21
22.10.2021 22:00 463,21
22.10.2021 21:00 463,21
22.10.2021 20:00 463,21
22.10.2021 19:00 463,21
22.10.2021 18:00 463,21
22.10.2021 17:00 463,22
22.10.2021 16:00 463,22
22.10.2021 15:00 463,22
22.10.2021 14:00 463,22
22.10.2021 13:00 463,22
22.10.2021 12:00 463,22
22.10.2021 11:00 463,21
22.10.2021 10:00 463,22
22.10.2021 09:00 463,21
22.10.2021 08:00 463,21
22.10.2021 07:00 463,21
22.10.2021 06:00 463,22
22.10.2021 05:00 463,21
22.10.2021 04:00 463,22
21.10.2021 07:00 463,22
20.10.2021 07:00 463,22
19.10.2021 07:00 463,22
18.10.2021 07:00 463,22
17.10.2021 07:00 463,22
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2021 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2021 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018