Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 20.06.2024 01:06
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 20.06.2024 01:07:01
VD Lipno 1
Tok: Vltava
Koruna hráze: 728,62 [m n.m.]
Kóta přelivu: 723,27 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 725,60 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 724,90 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 716,10 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
20.06.2024 01:00 724,11
20.06.2024 00:00 724,12 24,39
19.06.2024 23:00 724,12 85,95 > Q1
19.06.2024 22:00 724,12 69,71 > Q1
19.06.2024 21:00 724,13 79,41 > Q1
19.06.2024 20:00 724,13 37,27
19.06.2024 19:00 724,13 30,54
19.06.2024 18:00 724,14 6,61
19.06.2024 17:00 724,14 13,16
19.06.2024 16:00 724,14 1,47
19.06.2024 15:00 724,14 1,47
19.06.2024 14:00 724,13 13,08
19.06.2024 13:00 724,13 1,47
19.06.2024 12:00 724,13 1,47
19.06.2024 11:00 724,14 1,47
19.06.2024 10:00 724,13 35,24
19.06.2024 09:00 724,14 39,10
19.06.2024 08:00 724,14 49,32
19.06.2024 07:00 724,14 14,15
19.06.2024 06:00 724,14 1,47
19.06.2024 05:00 724,14 1,47
19.06.2024 04:00 724,14 1,47
19.06.2024 03:00 724,14 1,47
19.06.2024 02:00 724,14 1,47
18.06.2024 07:00 724,15 24,35
17.06.2024 07:00 724,17 41,11
16.06.2024 07:00 724,16 1,47
15.06.2024 07:00 724,16 1,47
14.06.2024 07:00 724,17 14,12
13.06.2024 07:00 724,16 45,52
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018