Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 22.09.2023 16:52
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 22.09.2023 16:53:24
VD Husinec
Tok: Blanice (PI)
Koruna hráze: 531,72 [m n.m.]
Kóta přelivu: 528,33 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 529,88 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 522,33 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 515,33 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
22.09.2023 16:40 520,22 0,66
22.09.2023 16:30 520,22 0,66
22.09.2023 16:20 520,22 0,66
22.09.2023 16:10 520,22 0,66
22.09.2023 16:00 520,22 0,66
22.09.2023 15:00 520,22 0,66
22.09.2023 14:00 520,22 0,66
22.09.2023 13:00 520,23 0,67
22.09.2023 12:00 520,23 0,68
22.09.2023 11:00 520,23 0,68
22.09.2023 10:00 520,23 0,68
22.09.2023 09:00 520,23 0,66
22.09.2023 08:00 520,23 0,67
22.09.2023 07:00 520,23 0,65
22.09.2023 06:00 520,24 0,65
22.09.2023 05:00 520,24 0,66
22.09.2023 04:00 520,24 0,66
22.09.2023 03:00 520,24 0,66
22.09.2023 02:00 520,24 0,66
22.09.2023 01:00 520,25 0,66
22.09.2023 00:00 520,25 0,66
21.09.2023 23:00 520,25 0,67
21.09.2023 22:00 520,25 0,67
21.09.2023 21:00 520,25 0,67
21.09.2023 20:00 520,26 0,67
21.09.2023 19:00 520,26 0,66
21.09.2023 18:00 520,26 0,65
21.09.2023 17:00 520,26 0,66
21.09.2023 07:00 520,28 0,64
20.09.2023 07:00 520,32 0,64
19.09.2023 07:00 520,36 0,64
18.09.2023 07:00 520,39 0,64
17.09.2023 07:00 520,42 0,64
16.09.2023 07:00 520,45 0,64
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2023 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2023 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2018