Pronájem určeného majetku

Výběrové řízení č. 7/2018-640-NJM – pronájem stavby hráze vodní nádrže Chlum, k.ú. Chlum u Novosedel

foto

další fotografie

 Minimální cena nájemného:  160 000 Kč / rok
 Termín podání nabídek:  18. 10. 2018, do 16:00 hodin
 Datum zveřejnění nabídky:  30. 8. 2018
 Dokumenty ke stažení:  Oznámení o VŘ a jeho podmínkách
   Nájemní smlouva
   Nabídka
   Prohlášení účastníka VŘ