Prodej nepotřebného určeného majetku

Výběrové řízení č. 1/2018-640-UM – prodej nemovitých věcí v k.ú. Hořín

foto

další fotografie

 Minimální kupní cena:  3 900 000 Kč
 Termín podání nabídek:  2. 3. 2018, do 16:00 hodin
 Datum zveřejnění nabídky:  5. 1. 2018
 Dokumenty ke stažení:  Oznámení o VŘ a jeho podmínkách
   Kupní smlouva
   Nabídka
   Prohlášení účastníka VŘ