Povodí Vltavy, státní podnik zvýší dne 4.5.2019 hladinu v nádrži vodního díla Slapy na kótu min. 270,00 m n.m. Toto zvýšení hladiny provádíme za účelem usnadnění manipulace při spouštění plavidel na hladinu nádrže vodního díla Slapy.