Povodí Vltavy, státní podnik, uspořádá předběžnou tržní konzultaci k veřejné zakázce, jejíž předmětem je zabezpečení vodního díla Orlík před účinky velkých vod, prostřednictvím nového bezpečnostního přelivu.

Předběžná tržní konzultace se koná v pátek 15. března 2019 v 10:00 hod. přímo v areálu vodního díla Orlík.

Zájemci o účast na tržní konzultaci z řad potenciálních dodavatelů se mohou přihlásit k účasti do 11. března 2019 do 10:00 hod. na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html.