Zítra, v pátek 7. dubna, bude hotová sanace padající skály nad řekou Malše v obci Plav, a vytížená turistická stezka tak bude již před velikonocemi pro veřejnost otevřena.

Ze skalního masivu, který leží v územní působnosti státního podniku Povodí Vltavy, došlo začátkem roku 2016 ke zřícení části zvětralé horniny na turistickou stezku vedoucí při patě skály k turisticky atraktivnímu mostu "Rechle". Následkem toho byla cesta uzavřena a Povodí Vltavy zajistil průzkum skály, zpracování statického posudku a následně projektové dokumentace na sanaci skály. Po vyřízení všech nezbytných povolení a uzavření dohod a smluv s obcí Plav byl vybrán zhotovitel vlastních prací na zajištění skály před dalším zřícením.

Z plochy celého skalního masivu byla po odstranění vegetace odtěžena a ručně přenášená přes most suť, zemina a nestabilní bloky v objemu 30 krychlových metrů. Následně byla celá plocha skály zajištěna speciální ocelovou sítí o ploše 1100 metrů čtverečných, zpevněnou po obvodě ocelovým lanem a kotvenou ke skále 275 kusy ocelových kotev zapuštěných 1,2 až 1,75 m hluboko do skály. Na koruně skalního masivu bylo zřízeno lanové zábradlí na ocelových sloupcích pro zajištění bezpečnosti osob, pohybujících se na skalní vyhlídce.

Celá akce je financována z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Vltavy a celkové náklady dosahují výše 1,9 mil. Kč.