Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.08.2019 14:41
             
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.08.2019 14:45:21
 Stanice  LG Mělkovice-Plíčky  Tok  Staviště
Povodně
1. stupeň povodňové aktivity  1. stupeň povodňové aktivity  [cm]
2. stupeň povodňové aktivity  2. stupeň povodňové aktivity  [cm]
3. stupeň povodňové aktivity  3. stupeň povodňové aktivity  [cm]
extrémní povodeň  3. stupeň povodňové aktivity  (!extrémní povodeň) (Q50)[cm]
Poznámka
nízké průtoky
nízké průtoky Q355: [m3.s-1]
N-leté průtoky [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
 Historické povodně (3 nejvyšší zaznamenané po dobu pozorování)
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
19.08.2019 14:30 9
19.08.2019 14:20 9
19.08.2019 14:10 9
19.08.2019 14:00 9
19.08.2019 13:00 9
19.08.2019 12:00 10
19.08.2019 11:00 10
19.08.2019 10:00 9
19.08.2019 09:00 10
19.08.2019 08:00 10
19.08.2019 07:00 10
19.08.2019 06:00 10
19.08.2019 05:00 10
19.08.2019 04:00 10
19.08.2019 03:00 10
19.08.2019 02:00 10
19.08.2019 01:00 10
19.08.2019 00:00 10
18.08.2019 23:00 10
18.08.2019 22:00 10
18.08.2019 21:00 10
18.08.2019 20:00 10
18.08.2019 19:00 10
18.08.2019 18:00 10
18.08.2019 17:00 10
18.08.2019 16:00 11
18.08.2019 15:00 10
18.08.2019 07:00 10
17.08.2019 07:00 11
16.08.2019 07:00 10
15.08.2019 07:00 11
14.08.2019 07:00 12
13.08.2019 07:00 13
H — Vodní stav
Q — Průtok
QNN-leté průtoky
 
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2019 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2019 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015