Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 08.12.2016 23:01
             
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 08.12.2016 23:02:16
 Stanice  LG Miřejovice  Tok  Vltava
Povodně
1. stupeň povodňové aktivity  1. stupeň povodňové aktivity  [cm]
2. stupeň povodňové aktivity  2. stupeň povodňové aktivity  [cm]
3. stupeň povodňové aktivity  3. stupeň povodňové aktivity  [cm]
extrémní povodeň  3. stupeň povodňové aktivity  (!extrémní povodeň) (Q50)[cm]
Poznámkanízké průtoky značně nepřesné, stavy jsou ovlivněny hladinou na VD Vraňany, nula = 163,00 m n.m.
nízké průtoky
nízké průtoky Q355: [m3.s-1]
N-leté průtoky [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
 Historické povodně (3 nejvyšší zaznamenané po dobu pozorování)
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
08.12.2016 22:50 117 115,5
08.12.2016 22:40 117 115,5
08.12.2016 22:30 117 115,5
08.12.2016 22:20 117 115,5
08.12.2016 22:10 116 114,0
08.12.2016 22:00 117 115,5
08.12.2016 21:00 116 114,0
08.12.2016 20:00 116 114,0
08.12.2016 19:00 116 114,0
08.12.2016 18:00 113 109,5
08.12.2016 17:00 116 114,0
08.12.2016 16:00 114 111,0
08.12.2016 15:00 120 120,0
08.12.2016 14:00 115 112,5
08.12.2016 13:00 114 111,0
08.12.2016 12:00 118 117,0
08.12.2016 11:00 112 108,0
08.12.2016 10:00 115 112,5
08.12.2016 09:00 116 114,0
08.12.2016 08:00 114 111,0
08.12.2016 07:00 114 111,0
08.12.2016 06:00 115 112,5
08.12.2016 05:00 115 112,5
08.12.2016 04:00 115 112,5
08.12.2016 03:00 116 114,0
08.12.2016 02:00 116 114,0
08.12.2016 01:00 116 114,0
08.12.2016 00:00 117 115,5
07.12.2016 07:00 116 114,0
06.12.2016 07:00 113 109,5
05.12.2016 07:00 111 106,5
04.12.2016 07:00 111 106,5
03.12.2016 07:00 116 114,0
02.12.2016 07:00 121 121,5
H — Vodní stav
Q — Průtok
QNN-leté průtoky
 
  Povodí Vltavy, státní podnik © 2016 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2016 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015